Hạnh Phúc Mỗi Ngày

 

  • Tên Sách: Happiness NOW
  • Tác Giả: Andrew Matthews
  • Bản Quyền: Copyright ® 2005 by Andrew Matthews and Seashell Publishers
  • Bản dịch tiếng Việt: Hạnh Phúc Mỗi Ngày (Dịch: Saigonbook và NXB Đà Nẵng phát hành)
Sống mỗi ngày trong đời…

Thay lời tựa: việc chia sẻ quyển sách Hạnh Phúc Mỗi Ngày trên blog hoàn toàn là dự án cá nhân của riêng tôi nhằm lưu trữ và chia sẻ lại những trang sách hay mà tôi đọc. Đây là việc hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. Những in ấn và mua bán cần phải được phép của Andrew Matthews và Seashell Publishers cũng như NXB Đà Nẵng cho bản tiếng Việt.

Tôi sẽ lồng ghép hình ảnh và trích dẫn tiếng Anh từ bản gốc cho những phần mà tôi thấy hay hoặc tâm đắc.

Trong quá trình chuyển tải sẽ không tránh những sai sót, xin chân thành đón nhận những đóng góp qua email cá nhân (neneros16@gmail.com) hay các bạn có thể ghi chú trực tiếp trong phần phản hồi bên dưới.

Singapore, June 2015

Advertisement

45 thoughts on “Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.