Qui Luật Cuộc Đời: Trí Óc Bạn Là Một Thỏi Nam Châm

Bao nhiêu lần bạn đã…

  • tình cờ gặp lại bạn cũ ở những nơi tưởng chừng không thể gặp được?
  • học một từ mới và rồi bất ngờ thấy nó ở đâu đó?
  • vừa mới ngân nga một giai điệu cũ thì nghe đài phát thanh phát giai điệu đó?

Đã bao nhiêu lần bạn vừa nghĩ đến một ai đó thì vài giây sau họ gọi cho bạn? Trùng hợp ư? Không hẳn là vậy. Trí óc bạn là một thỏi nam châm.

Những người vui vẻ thu hút những người vui vẻ khác.

Những người suy nghĩ tích cực thu hút những cơ hội.

Những người không ngay thẳng thu hút những người gian dối.

Có thể bạn không nhìn thấy những suy nghĩ nhưng chúng có THẬT – hệt như dòng điện và trọng lực vậy. Và năng lực tư duy tuân theo các qui luật tự nhiên.

Nếu sóng radio và tín hiệu tivi có thể đi xuyên qua gạch và tường bê tông cốt thép – thì tại sao những suy nghĩ lại không thể chứ? Bộ não ít ra cũng đáng kinh ngạc như bất kỳ một máy truyền hình nào.

Đã có hàng ngàn quyển sách viết về sức mạnh tư duy. Chúng ta phải cần bao nhiêu lần “trùng hợp” mới hiểu được thông điệp này?

Nếu bạn sợ bị cháy túi thì đến một lúc điều đó sẽ xảy ra.

Nếu bạn lo mắc bệnh thì đến một lúc điều đó sẽ xảy ra.

Hãy tưởng tượng xunh quanh mình toàn bạn bè chân thật – thì bạn sẽ tìm thấy họ.

Hãy tưởng tượng về thành công trong công việc và làm việc với mục đích đó thì bạn sẽ thấy mình đang trên đường đi đến thành công.

“Gloria! Anh vừa mới nghĩ đến em xong!”
Gloria! Anh vừa mới nghĩ đến em xong!

ĐÚC KẾT

Bạn thu hút những gì bạn suy nghĩ.

Singapore, August 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.