Qui Luật Cuộc Đời: Cam Kết

Năm 1961, khi tổng thống John F. Kennedy cam kết sẽ đưa người lên mặt trăng “trước khi thập niên này kết thúc”, ông không có ý niệm về cách thực hiện điều đó – và NASA cũng không biết phải làm thế nào?

Một triệu vấn đề kĩ thuật cần được giải quyết:

Bạn cần loại tên lửa nào, động cơ nào, tàu đổ bộ, quần áo vũ trụ và quần áo lót ra sao mới lên được mặt trăng?

Có phải tất cả các phi hành gia đều đi thẳng lên mặt trăng hay phải để lại một người trong tàu điều khiển trên quỹ đạo mặt trăng?

Và nếu lên đến nơi rồi, làm sao đảm bảo bạn không đáp nhầm vào một cái lỗ trên mặt trăng?

Làm sao để trở về nhà?

Và kiếm đâu ra 2 tỉ dollars để trả chi phí cho chuyến đi?

Người Mỹ đã giải quyết từng vấn đề một, và vào tháng 7 năm 1969, thế giới đã chứng kiến nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong đặt bước chân phi thường đầu tiên lên mặt trăng.

Công trình tàu Apollo cũng như bất cứ công trình thành công nào khác. Cam kết của bạn là chất keo kết dính nó lại với nhau. Trước tiên bạn phải nhiệt thành cam kết. Sau đó bạn giải quyết vấn đề, từng bước một.

Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp, trước tiên bạn phải cam kết xây dựng nó, và rồi tìm cách thu hút khách hàng.

Nếu bạn muốn viết một quyển sách hoặc đạt được một bằng cấp, bạn cam kết thực hiện điều đó, và rồi tìm cách hoàn thành mục tiêu.

Với hôn nhân cũng vậy – bạn cam kết xây dựng gia đình, rồi ngày này qua ngày kia, bạn tìm cách để hôn nhân bền vững.

Bạn bắt đầu mà không cần mọi câu trả lời và bất cứ sự bảo đảm nào.

03_08. Commitment

ĐÚC KẾT

Để đạt được bất cứ mục tiêu đáng giá nào, trước hết bạn phải quyết định: “Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ làm việc này.”

Singapore, August 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.