Qui Luật Cuộc Đời: Qui Luật Gieo Hạt

Quyển sách đầu tiên tôi viết là sách thiếu nhi. Tôi nghe nói xuất bản một quyển sách có thể rất khó khăn nên tôi tìm địa chỉ của 60 nhà xuất bản sách thiếu nhi, photo 60 bản thảo và gửi đi khắp thế giới.

Tôi thấy mình thật thông minh! Tôi định bụng: “Viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra là nếu tôi nhận được 50 lời từ chối thì tôi cũng còn 10 nơi để chọn.”

Đoán xem tôi nhận được bao nhiêu lời từ chối nào! Sáu mươi mốt! Một nhà xuất bản nọ còn gửi cho tôi đến hai lần!

Thế là tôi viết quyển sách khác rồi gửi đi các nhà xuất bản. Cuối cùng cũng có người nói: “Được!”

Nếu chúng ta thật sự muốn chuyện gì đó xảy ra, chúng ta thường phải thử nhiều hơn một lần.

Đó là qui luật tự nhiên.

Giả sử một cây táo cho ra 500 quả, mỗi quả có 10 hạt. Chúng ta có thể nói: “Nhiều hạt vậy! Tại sao ta cần quá nhiều hạt chỉ để trồng thêm vài cây?”

Bởi vì không phải hạt giống nào cũng nảy mầm.

Trong cuộc sống nguyên tắc này cũng có nghĩa là:

Bạn phải đi phỏng vấn tại 20 công ty mới tìm được một việc làm.

Bạn phải phỏng vấn 40 ứng viên mới tìm được một nhân sự giỏi.

Bạn phải tiếp chuyện với 50 khách hàng mới bán được một căn nhà, chiếc xe hơi, máy hút bụi, hợp đồng bảo hiểm hay một ý tưởng.

Và có thể bạn phải làm quen với 100 người mới tìm được một người bạn tri kỉ.

Khi hiểu được “Qui luật gieo hạt”, chúng ta không còn cảm thấy mình là nạn nhân. Chúng ta sẽ không quá thất vọng.

Những qui luật tự nhiên không chỉ áp dụng cho cá nhân nào. Tất cả mọi người đều cần phải biết – và tuân theo.

03_12.The Law of The Seed

ĐÚC KẾT

Những người thành công thường thất bại nhiều hơn. Họ cũng gieo hạt nhiều hơn.

Singapore, September 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.