Bạn Bè & Gia Đình: Quan Hệ Của Những Người Khác

Chuyện này có bao giờ xảy ra với bạn chưa…

Hai người bạn của bạn quyết định chia tay.

Họ xin lời khuyên của bạn.

Bạn nói với họ những suy nghĩ của bạn. Bạn cố giúp họ.

Tuần kế đó họ quay lại với nhau – và cả hai đều ghét bạn!

Bài học ở đây là gì?

Hãy cẩn thận khi khuyên nhủ bạn bè về các mối quan hệ của họ! Đó là một bãi mìn đấy!

04_08.Other People Relationship

ĐÚC KẾT

Chỉ những người trong cuộc mới hiểu RÕ điều gì đang diễn ra trong một mối quan hệ.

Singapore, November 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.