Bí Quyết Thành Công: Điều Gì Quan Trọng Nhất

20% thực phẩm bạn ăn tạo ra 80% chất béo!

20% hàng xóm gây ra 80% tiếng ồn.

20% nhân viên trong văn phòng làm 80% lượng công việc.

Đây chính là qui luật 80/20. Bạn sẽ thấy qui luật này khắp mọi nơi!

Năm 1897 một nhà kinh tế học người Ý tên là Pareto đã khám phá ra rằng 20% dân số ở Anh sở hữu 80% của cải. Ông cũng nhận thấy rằng 20% vỏ đậu Hà Lan trong vườn nhà ông cho ra 80% số hạt đậu. Bây giờ ông trở nên nổi tiếng!

Nguyên tắc Pareto dự đoán rằng trong bất cứ trường hợp nào, sẽ có một phần nhỏ quan trọng hơn nhiều so với cả phần còn lại.

Điều này có nghĩa là:

Trong kinh doanh: 20% số khách hàng đem đến cho bạn 80% lợi nhuận. Hãy chăm sóc 20% đó!

Đối với sinh viên: 20% số trang trong một cuốn sách chứa 80% thông tin. Hãy tập trung vào 20% đó – rồi đọc sang cuốn khác.

Đối với bạn: KHÔNG PHẢI NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA BẠN ĐỀU QUAN TRỌNG NHƯ NHAU. Nếu bạn có 10 việc phải làm hôm nay thì trong đó có 2 việc quan trọng hơn nhiều so với 8 việc kia! Mỗi ngày, hãy nhận dạng đâu là 20%. Hãy làm những việc đó trước.

Lập một “danh sách những việc phải làm” là tốt, nhưng vậy thôi chưa đủ. Nếu bạn không nhắm vào 20%, bạn có thể phải mất 80% thì giờ của mình đấy!

Những người bình thường nỗ lực vừa phải trong nhiều việc.

Những người thành đạt nỗ lực hết mình vào những việc quan trọng.

Bạn không thể làm hết mọi việc – nhưng bạn có thể làm 20%. Đừng mất ngủ vì 80%.

ĐÚC KẾT

Vấn đề không chỉ bạn nỗ lực đến mức nào, mà bạn nỗ lực vào việc gì.

Singapore, December 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.