Từng Ngày Một: Khi Vấn Đề Ở Ngoài Tầm Kiểm Soát

Đây là công thức của những người thường xuyên đau khổ:

  • Định đoạt cách mà cuộc đời này diễn ra theo suy nghĩ của họ.
  • Đặt ra những nguyên tắc cư xử cho mọi người.

Và khi cuộc đời này không tuân theo những nguyên tắc đó, họ nổi giận! Đó là những gì mà người đau khổ làm!

Giả sử bạn cho rằng:

  • Bạn bè NÊN trả ơn.
  • Người ta NÊN khen bạn.
  • Máy bay NÊN đáp đúng giờ.
  • Mọi người NÊN thành thật.
  • Chồng bạn NÊN nhớ sinh nhật của bạn.

Những kỳ vọng này nghe có vẻ hợp lý. Chỉ có điều những chuyện này thường không xảy ra! Vì vậy hãy thôi buồn bực và thất vọng.

Có một phương pháp hay hơn mà không đòi hỏi gì nhiều; đó là có những ưu tiên!

Đối với những việc vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn, hãy tự nhủ:

“MÌNH THÍCH ‘A’ HƠN, NHƯNG NẾU ‘B’ XẢY RA CŨNG KHÔNG SAO!”

Đây thật sự là một trò chơi mà bạn phải chơi trong đầu.

Và khi trò chơi trở thành thói quen thì tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn…

Bạn thích được đối đãi lịch sự…nhưng khi người ta tỏ ra thô lỗ, điều đó cũng không phá hỏng một ngày của bạn.

Bạn thích trời nắng hơn…nhưng mưa xuống cũng tốt thôi!

Nói cách khác, bạn rèn luyện TÍNH DỄ THÍCH NGHI.

Để hạnh phúc hơn, chúng ta cần hoặc a) thay đổi cuộc đời, hoặc b) thay đổi suy nghĩ.

Thay đổi suy nghĩ xem ra dễ hơn!

02_08_Delay

ĐÚC KẾT

Không phải những điều xảy ra với bạn mà là cách bạn nghĩ về chúng sẽ quyết định hạnh phúc của bạn.

Singapore, July 2015

Thông tin về tác phẩm và bản quyền xin đọc lại ở đây: Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.